ଆମ ବିଷୟରେ

କପିଡ୍ |

ଆମେ କିଏ?
2005 ପରଠାରୁ, ଆମର କମ୍ପାନୀ କଷ୍ଟମ୍ ଲାପେଲ୍ ପିନ, କଷ୍ଟମ୍ ଏନାଲ୍ ପିନ ଉତ୍ପାଦନରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ, ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ କେବଳ ଟପ୍-ନଚ୍ ପିନ ଯୋଗାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ |ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଆମର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍-ଟାଇମ୍ ବିତରଣରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଗୁଣବତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିବା!ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ବ୍ୟବସାୟିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ସହିତ, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁ understand ୁ |ଆମେ ତୁମର ପିନ୍ ଧାରଣାକୁ ସମ୍ମାନ କରୁ ଏବଂ ତୁମର ପିନ୍ ଡିଜାଇନ୍ ର ସର୍ବାଧିକ ବିବରଣୀ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ଆମେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁ |ଆମେ ପ୍ରତିଜ୍ promise ା କରୁଛୁ ଯେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମାଧାନ ଏବଂ ପରାମର୍ଶ ହେଉଛି 100% ଗ୍ରାହକ |ଆମର କ୍ୱାଲିଟି ପିନ କ୍ୱାଲିଟି ବିଷୟରେ ଯାହା ଆମକୁ ବଜାରରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ କଷ୍ଟମ୍ ଲାପେଲ୍ ପିନ ଯୋଗାଣକାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ କରିଥାଏ |ଆମର ବ୍ୟବସାୟ ଗୁଣାତ୍ମକ ଉତ୍ପାଦ ଆଧାରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ |ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରମରେ ସମାନ ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ପାରଦର୍ଶୀତା ପ୍ରଦାନ କରୁ |ଏହା 1 ପିନ୍ ହେଉ କିମ୍ବା 1000 ପିନ ହେଉ, ଆମର ସୁବିଧା ନିୟମିତ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଏ ଏବଂ ପିନର କଠୋର ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଅପଡେଟ୍ ହୁଏ |

କଷ୍ଟମ୍ ଲାପେଲ୍ ପିନ ସହିତ, ଆମେ ଉନ୍ନତ ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ କାରିଗରୀ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ |ଆମେ ଆମର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହିତ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଆଶା କରୁ |ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାହକ ଯିଏ ଆମ କମ୍ପାନୀରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ରମ ରଖନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରେରଣା |ଆମର ସେବା ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟ ବିଷୟରେ ଉଚ୍ଚମାନର କଷ୍ଟମ୍ ଲାପେଲ୍ ପିନଗୁଡିକ ମନେରଖନ୍ତୁ ସର୍ବଦା ଉଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ |ବାସ୍ତବରେ, କଷ୍ଟମ୍ ଲାପେଲ୍ ପିନରେ, ଆମେ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଗୁଣବତ୍ତା ଲାପେଲ୍ ପିନଗୁଡିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫ୍ରିଷ୍ଟ କ୍ରମରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ ରିହାତି ପ୍ରଦାନ କରୁ |ଆମେ ଆମେରିକାର ଏବଂ ବିଶ୍ world ର କେତେକ ବଡ ବିତରକ, ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଅପରେଟର ଏବଂ ଉଚ୍ଚ-ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ହୋଲସେଲ ସିଧାସଳଖ!

ଶିଳ୍ପରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁ!ମାଗଣା ଆର୍ଟୱାର୍କ ଏବଂ ମାଗଣା ପରିବହନଆମେ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ମାଗଣା ସେବା ହେଉଛି ମାଗଣା ସିପିଂ |ଆପଣ ଛୋଟ ଅର୍ଡର କିମ୍ବା ଏକ ବଡ ଅର୍ଡର ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ତରଫରୁ ସିପିଂ ଫି ପାଇଁ ଦେବୁ |କ Min ଣସି ସର୍ବନିମ୍ନ ଅର୍ଡର ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ପିନ୍ ପରିମାଣର କ minimum ଣସି ସର୍ବନିମ୍ନ ସୀମା ନାହିଁ |ଯଦି ଆପଣ କେବଳ 1 ପିନ୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ |ତୁମର କଷ୍ଟମ୍ ପିନର ସଂଖ୍ୟା ହେଉନା କାହିଁକି, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ନକରି କେବେ ପଛକୁ ଫେରିବୁ ନାହିଁ |ଆମକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ଯେ ତୁମର ସର୍ବୋତ୍ତମ ପସନ୍ଦ, ଧନ୍ୟବାଦ |

ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଷ୍ଟେପ୍ |

ଆମେ ଏହା କରିପାରିବା ଯେହେତୁ ଆମେ ମର୍ଡର୍ନ ଉତ୍ପାଦନ ସୁବିଧା ଅପଗ୍ରେଡ୍ ରଖୁ, ଯେପରିକି ଡାଏ କାଷ୍ଟିଂ, ସେମି ଅଟୋ ଷ୍ଟାମ୍ପିଂ, ସିଏନ୍ସି ମୋଲିଡିଂ, ଏନାଲ୍ ଫିଲିଂ, ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଗ୍, ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଆମେ ବିକ୍ରୟ ପ୍ରତିନିଧୀ, QC ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ଚିତ୍ରକଳା ଡିଜାଇନର୍, ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ମାନଙ୍କର ଏକ ଭଲ ଦଳ ଗଠନ କରିଛୁ | , କୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକ, ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ |

କପିଡ୍ 1 |

କାରଖାନା ପ୍ରଦର୍ଶନ

କାରଖାନା
କାରଖାନା 1
କାରଖାନା 2
କାରଖାନା 3
କାରଖାନା 4